Weekliks

Word opgerig en toegerus om jou potensiaal te bereik!

Weeklikse Aktiwiteite

As jy deur die week ook wil inskakel by die kerk, kan jy hier sien waar jy oral kan deel word. Al ons weeklikse aktiwiteite is ontwerp om jou op te rig en toe te rus om in jou volle potensiaal in te stap as kind van God!


Op die oomblik gebeur ons weeklikse aktiwiteite net by die Durbanville-gemeente, maar ons Paarl-gemeentelede is meer as welkom om dit by Durbanville by te woon.

Bybelskool

Lewende Woord Durbanville | Maandae 19:00 & Woensdae 10:00

Lewende Woord Paarl | Woensdae 19:00 & Donderdae 10:00

Lees die Bybel induktief en gebruik dit as handleiding vir jou lewe. By Bybelskool leer ons jou hoe om die Bybel op jou eie lewe toe te pas - die Woord word lewend!

Kursusse

Dinsdae 19:00

Ons behandel verskeie kursusse deur die verloop van die jaar. Hierdie kursusse sluit in: Profetiese Skool (vlak 1 en 2), Vrymakende Waarhede, Leef jou Doel ens... Omdat die kursusse so tyd-intensief is, kan ons nie elke jaar elke kursus doen nie, so gaan kyk gerus in die "kursusse" kaartjie vir wanneer elke kursus begin.

Selgroepe

Woensdae 19:00 || By selleiers se huise

Ons weet dat 'n Sondag nie genoeg tyd saam met jou kerkfamilie is nie. So, jy het die voorreg om op Woensdae by jou naaste selgroep in te skakel! Ons bespreek elke week die vorige Sondag se oggenddiens preek en kom net by mekaar se harte uit.


Of jy nou splinternuut is by ons, of as jy al vir jare lank deel van die gemeente is, is die beste manier om nuwe mense te ontmoet deur 'n selgroep! Skakel vandag nog in as jy nog nie het nie!


Vul 'n selgroepvorm in as jy nog nie deel is van een nie!

Damessel

Donderdae 10:00 || By die kerk

Ons weet dit is soms moeilik vir 'n gesinsvrou om deur die week in die aand iewers heen toe moet ry vir sel. So, ons het 'n spesiale sel net vir dames vir wie dit meer gerieflik is om in die week in die oggend sel te hou.

Gebedsaande

Donderdae 18:00

Ons glo dat daar party oorloë is wat net in gebed gewen kan word. By die gebedsaande bid ons vir ons land, ons kerk, ons gesinne en nuwe openbarings van die Here. Kom bid saam en wees deel van die weermag wat opstaan in gebed en geestelike grondgebied terugwen.

Kommando Mannesel

Vrydae 06:00

Elke week sluit die manne die week reg af met 'n selgroep wat deur mans aangebied word vir mans. Ons weet die mannehart het nodig om deur 'n gemeenskap van manne opgebou te word, so ons beveel hierdie sessie vir elke man in ons gemeente aan!

Beweeg

Saterdae 8:30

Sending is ons grootste passie by Lewende Woord. Ons wil jou help om die nasies te bereik met die Evangelie. Ons plaaslike uitreike skep die geleentheid vir jou om siele ELKE WEEK te wen vir die Koninkryk. Jy hoef nêrens jou naam op te skryf of te registreer nie, jy kan net op die aangeduide tye opdaag by die kerk en saam met ons beweeg na die gekose sendingveld vir die dag.