BIBLE COLLEGE REGISTRATIONS ARE NOW OPEN! TELL ME MORE

Kursusse

Vind uit wanneer wat gebeur

Kursusse

By Lewende Woord is ons missie om jou 'n passievolle dader van die Woord te maak. Ons beoog om jou op te rig en toe te rus sodat jy in jou roeping in kan stap en ander mense kan help om dieselfde te doen.Hier is dus 'n lys van kursusse wat ons in die jaar 2020 aanbied om die bogenoemde reg te kry...


Lewende Woord Kaap Bybelkollege

Jy kan die volgende SAQA-geakrediteerde kwalifikasies deur ons Bybelkollege doen, wat geadministreer word deur WNL Training Academy:

NQF Vlak 2 Sertifikaat - Advanced Religious Practitioner

NQF Vlak 5 Sertifikaat - Christian Religious Professional


Vind meer uit.


Woordskool

'n Indiepte studie van die Bybel sal elke Maandagaand plaasvind waar ons deur elke boek van die Bybel gaan werk)

R100 p/p

(Begin sodra die inperking gelig is en die kampus weer oop is)


Vrymakende Waarhede

Woordgebaseerde waarhede wat jou struikelblokke uit jou pad uit kan vat.

R100 p/p

(Begin weer sodra die inperking gelig is en die kampus weer oop is)


Profetiese Skool

'n Skool waar jy leer en prakties oefen hoe om die Here se stem duideliker te hoor eerstens vir jouself en vir die mense om jou.

REGISTRASIES GESLUIT

(Begin 5 Mei)

**As gevolg van die huidige inperking word die Profetiese Skool aanlyn aangebied.


Leef jou doel

Leer jouself en jou doel ken sodat jy op jou unieke manier in jou roeping kan in beweeg.

Jy moes verkieslik reeds Profetiese Skool en Vrymakende Waarhede gedoen het.

R100 p/p

**As gevolg van die inperking word Leef jou doel aanlyn aangebied. Verdere inligting sal later deurgegee word.


Profetiese Bediening

Soek jy 'n woord van die Here af oor iets in jou lewe?

Die Profetiese span sal die eerste Sondag elke maand hier wees om saam die Here se stem te hoor.

(Begin weer sodra die inperking gelig is en die kampus weer oop is)


Kursustye is soos volg:

Maandae tot Donderdae: 19:00 - 21:00

Sondae: 15:30/16:00 - 17:00

Registrasie

Om te registreer vir kursusse is vinnig en maklik!


Vir kursusse waarvoor daar 'n registrasiefooi betaalbaar is, is registrasie eers voltooi wanneer bewys van betaling aan die kerk gestuur word na: info@lwkaap.co.za


Betaling kan deur middel van EFT gedoen word in die volgende rekening in:


Bank: NEDBANK

Rekeningnaam: Lewende Woord Durbanville

Rekeningtipe: Tjekrekening

Rekeningnommer: 1035749521

Takkode: 169745

Verwysing: Kursus + Naam...

Vul die vorm in