ONS EIE GROND! Raak betrokke by ons volgende geloofstap! RAAK BETROKKE

ONS EIE GROND

HOE BETAAL JY?

CAPITEC REKENINGHOUERS :

 1. Pay beneficiary
 2. Add beneficiary
 3. Kies “Capitec Registered”
 4. Soek vir “Nedbank Investment”
 5. Beneficiary Name: LWKaap Boufonds
 6. Account Number: 671468669997

STANDARD BANK REKENINGHOUERS

 1. Make a payment
 2. Kies “A bank-approved company”
 3. Soek vir “Nedbank Investment”
 4. Their reference: 671468669997
 5. My reference: LWK Boufonds

ABSA REKENINGHOUERS

 1. Single Payment
 2. Kies "Pay Absa Listed Beneficiary"
 3. Soek vir "Nedbank Investment"
 4. Account holder name: LWKBoufonds
 5. Your Account or reference number: 671468669997

FNB REKENINGHOUERS

 1. Create New Beneficiary / Once-off Payment
 2. Kies "Public Recipients"
 3. Soek vir "Nedbank Investment"
 4. Own Reference: "671468669997 250655" (NB: Let op spasie tussen rekeningnommer en takkode)
 5. Recipient Reference: "671468669997 250655" (NB: Let op spasie tussen rekeningnommer en takkode)

NEDBANK REKENINGHOUERS

 1. Transact
 2. Pay
 3. Single payment
 4. A New recipient (enter name and surname)
 5. Bank name - Nedbank
 6. Account type - Investment account
 7. Account number - 671468669997