Boekrak / Bookshelf

Ons wil jou toerus! (Ef 4:12) / We want to equip you! (Eph 4:12)

Die volgende boeke is op ons rak beskikbaar: / The following books are available on our shelf:

Klein Wit Boekie van Demoniese Bevryding Klein Wit Boekie van Demoniese Bevryding - Die doel van hierdie handleiding is om die leser te leer hoe om ‘n demoniese houvas te herken en dan op te rig om bevryding toe te pas deur ’n paar praktiese stappe te volg. (Prys: R100)
Little White Book of Demonic Deliverance Little White Book of Demonic Deliverance - The purpose of this book is to guide the reader to recognise a demonic influence and equip the reader to perform deliverance by following a few practical steps. (Price: R100)

Bestel hier:


Sodra die onderstaande vorm en bewys van betaling ontvang is, sal die boekie aan jou gestuur word.


Betaling details:


Bank : NEDBANK South Africa

Rekeningnaam : Lewende Woord Durbanville

Rekeningtipe : Tjekrekening

Rekeningnommer : 1035749521

Takkode : 169745

SWIFT Code : NEDSZAJJ

Verwysing : "DBBoek"-Jou naam


Order here:


As soon as we receive the following form and proof of payment, we will send you the book.


Payment details:


Bank : NEDBANK South Africa

Account Name : Lewende Woord Durbanville

Account Type : Current Account

Account Number :1035749521

Branch Code : 169745

SWIFT Code : NEDSZAJJ

Verwysing : "DDBook"-Your Name