Paarl

Die Lig in die Boland Vallei

Agtergrond

Lewende Woord Paarl is geleë in die hart van Sentraal-Paarl. Dit is die gemeente wat geplant is deur Lewende Woord Durbanville in 2018. Die Koninkryk van die Here is tasbaar teenwoordig by ons en ons streef daarna om ‘n weermag op te lei sowel as mense dieper te vat in hul verhouding met die Vader.

Waar is ons?

Dienste

Elke Sondagoggend om 9:00

Ons dienste is oop vir almal en ons streef daarna om almal in die gesin te akkommodeer op Sondae:


Babakamer

Vir ouers met kinders jonger as 3 jaar oud

Kinderkerk

Vir kinders Tussen 3 en 12 jaar oud

Tienerkerk

Sondae om 18:30 - 20:30 by die kerk.Die mense van LWP

Alle Kampusse in Lewende Woord Kaap onderwerp hulle aan ons Hoofleraars, JC van Rooyen & Jenene van Rooyen. Verder is daar Senior Leraars en Hulp-leraars by ons stadsgemeentes (Brackenfell & Paarl) en Kampuspastore by ons ander gemeentes in Malawi, Namibie & Overberg.

PIETER-LOUIS & SUME POTGIETER

SENIOR LERAARS - PAARL KAMPUS