Overberg

Die derde gemeente in die Kaap

Agtergrond

Lewende Woord Overberg is gelee op die plaas Hoop. Caledon is ‘n dorp in die Overberg distrik, 110 km uit Kaapstad. Caledon is die middel punt van die Overberg, en dorpies rondom is Hermanus, Greyton, Arniston en Bredasdorp. Caledon is ‘n landbou gemeenskap, waar daar hoofsaaklik geboer word met grane, kanola, skape en beeste.

Waar is ons?

Dienste

Elke Sondagoggend om 9:00

Ons dienste is oop vir almal en ons streef daarna om almal in die gesin te akkommodeer op Sondae:


Kinderkerk

Vir kinders Tussen 3 en 12 jaar oud

Die mense van LWO

Alle Kampusse in Lewende Woord Kaap onderwerp hulle aan ons Hoofleraars, JC van Rooyen & Jenene van Rooyen. Verder is daar Senior Leraars en Hulp-leraars by ons stadsgemeentes (Brackenfell & Paarl) en Kampuspastore by ons ander gemeentes in Malawi, Namibie & Overberg.

MATTHYS & ELEZA VAN TONDER

Kampus Bestuurders en Sending Leraars


Matthys en Eleza van Tonder het vir 6 jaar intens saam met JC van Rooyen en Lewende Woord gestap, waar JC die roeping op hul lewens ervaar het, en hul op gerig het. Hulle is 12 jaar getroud en het ‘n pragtige dogtertjie Migha van 4 jaar oud. Matthys het vir 14 maande lank in plakkers kampe bedien, en het ook die hospitaal bediening 2 jaar terug begin deur Lewende Woord Durbanville.


Op woord van ons hemelse Vader Hand 20:28, het hierdie paartjie in Augustus 2018 als op gepak in die Kaap, en Caledon toe getrek, om kerk te plant in die Overberg. Hierdie paartjie vertrou God vir Sy bonatuurlike manifestasie in hul gemeente, waarin hul tans beweeg. Hulle is gefokus om siele te wen vir Koningkryk en om dissipels op te rig in die Overberg.