Durbanville

Die eerste Gemeente in die Kaap

Agtergrond

Lewende Woord Durbanville is geleë in die hart van die Noordelike Voorstede. Dit is die gemeente wat geboorte gegee het aan Lewende Woord Kaap in Maart 2013. Die Koninkryk van die Here is tasbaar teenwoordig by ons en ons streef daarna om ‘n weermag op te lei sowel as mense dieper te vat in hul verhouding met die Vader.

Waar is ons?

Dienste

Elke Sondagoggend om 9:00 en Sondagaand om 18:00

Ons dienste is oop vir almal en ons streef daarna om almal in die gesin te akkommodeer op Sondae:


Familiekamer

Vir mammas en pappas met kinders jonger as 3 jaar oud

Kinderkerk

Vir kinders Tussen 3 en 12 jaar oud

Tienerkerk

Elke Woensdag om 18:30 - 20:30

(nie in vakansies nie)


Die mense van LWD

Alle Kampusse in Lewende Woord Kaap onderwerp hulle aan ons Hoofleraars, JC van Rooyen & Jenene van Rooyen. Verder is daar Senior Leraars en Hulp-leraars by ons stadsgemeentes (Brackenfell & Paarl) en Kampuspastore by ons ander gemeentes in Malawi, Namibie & Overberg.

JC VAN ROOYEN

Hoofleraar


JC Van Rooyen het Lewende Woord Durbanville in 2013 gestig. Sy bedieningservaring sluit in: 'n diensjaar vir Christus by SCAS; Jeugbediening vir KOHIN; aktiewe betrokkenheid by kinderhuise en leierskap van verskeie volwasse selgroepe. Hy het in 2018 die volgende Lewende Woord in die Paarl gestig. JC het 'n hart vir Afrika, en plant al kerke in Malawi vir die afgelope 10 jaar. JC is bekend vir sy praktiese en humoristiese onderrigstyl, wat mense help om die waarhede van die Skrif effektief in hul alledaagse lewe toe te pas.