Uitreike vir 2021

As jy geroep voel vir 'n uitreik, skryf jou naam hier op!

Internasionale Uitreike 

Ons het elke jaar uitreike na 'n paar lande waarvoor ons geroep voel. As jy voel jy word geroep vir een van ons internasionale uitreike, vul die vorm hier onder aan in. Jy sal dan meer inligting ontvang oor die uitreike wat kom.


Let asseblief op:

1. Deur hierdie vorm in te vul, beteken nie jy gaan definitief op die uitreik nie (ons weet dit is moeilik om dadelik ja te sê), dit beteken slegs jy wil meer inligting hê oor een of meer internasionale uitreik/e.


2. Die datums is gebasseer op die span wat vlieg. Die span wat padlangs vertrek se datum is langer met ongeveer 6 dae. Dit sal bevestig word sodra ryspan getalle gefinaliseer is.

Plaaslike Uitreike 

Ons glo dat dit belangrik is om ook op die mense binne ons eie omgewing te fokus met die Evangelie. So, ons het elke week TWEE geleenthede vir jou om deel te hê in die verspreiding van die Evangelie.

Saterdae om 08:30 

Saterdae doen ons hospitaalbediening. 'n Groot aantal mense is nie net fisies seer nie, maar ook geestelik en hierdie is dus'n guldige geleentheid om die liefde van Jesus te verkondig. Die span ontmoet om 08:30 by Cape Gate Decor Centre (H/v Belami en Nitida Ave), bid saam en vertrek dan saam na die gekose hospitaal vir die dag.


Skakel gerus vir Riana Lampbrechts om betrokke te raak - 082 598 3793